Description of the article

Date of publication

30.11.2020


Publisher name

Научен Хронограф


journal name

Хуманитарни Балкански изследвания, № 4(10) 30.11.2020


DOI

10.34671/SCH.HBR.2020.0404.0011


Authors

RUS: Чанева-Павлова Теодора-Университет национальной и мировой экономики,ENG: Chaneva-Pavlova Teodora-University of National and World Economy,BGR: Чанева-Павлова Теодора-Университет за национално и световно стопанство,


Titles

RUS МОДЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА B2B-УСЛУГ

BGR МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА В2В УСЛУГИ

ENG MODELS FOR EVALUATION OF THE QUALITY OF B2B SERVICES


Annotations

RUS Цель данной статьи - ответить на вопрос: существует ли модель оценки качества услуг B2B, которая в целом действительна и рекомендуется для всех компаний, предоставляющих услуги бизнес-пользователям. Для достижения поставленной цели в статье представлен теоретический обзор моделей оценки качества услуг B2B. Существующие модели исследуются в сравнительном аспекте, выясняется их характер, особенности и показатели, по которым оценивается качество услуг.

ENG The purpose of this article is to answer the question: is there a model for assessing the quality of B2B services, which is generally valid and recommended for all companies providing services to business users. To achieve this goal, the article provides a theoretical overview of models for assessing the quality of B2B services. The existing models are examined in a comparative aspect, clarifying their nature, features and indicators by which the quality of services is assessed.

BGR Целта на настоящата статия е да се даде отговор на въпроса: съществува ли модел за оценка на качество на B2B услугите, който да е общовалиден и препоръчителен за всички компании, предоставящи услуги на бизнес потребители. За постигането на тази цел в статията е направен теоретичен обзор на моделите за оценка на качество на B2B услугите. Разгледани са в сравнителен аспект съществуващите до момента модели, като се изяснява тяхната същност, особености и показателите по които се оценява качеството на услугите.


Full article text
11-Chaneva.pdf